LINKIN MALLI TUKEA KORIPALLOHARRASTUSTA

Linkin strategia vähävaraisten perheiden auttamiseksi harrastusmaksuissa

Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa harrastemaksuja, toivomme että otatte hyvissä ajoin ennen laskujen eräpäivää yhteyttä oman joukkueenne joukkueenjohtajaan tai suoraan seuran johtokuntaan, jotta voitte keskustella tilanteesta ja miettiä suunnitelman kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Tuolloin kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Lisäksi vältetään maksujen kasaantuminen liian suuriksi.

Eri tahojen tukimuotoja

PSL:n juhlarahasto

PSL:n juhlarahasto vähävaraisten perheiden liikunnan tukemiseksi.

Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 2017 syksyllä 20-vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Rahaston kummina on hiihdon maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen. Hän toteaa, että on hienoa olla mukana näin tärkeää tarkoitusta varten perustetussa rahastossa. Iivon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa jossakin haluamassaan lajissa.

Kohderyhmänä ovat ala- ja yläasteikäiset lapset ja nuoret. 

Lisätietoja: https://www.pohjois-savonliikunta.fi/pohjois-savon-liikunta-ry/juhlarahasto/

We deliver-rahasto

Suomen Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyönä on perustettu We deliver -rahasto, jonka avulla kasvanut rahoittajajoukko tarjoaa yhdessä PostNordin kanssa stipendejä koripallon harrastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Tukea voi hakea esimerkiksi seuran kausimaksuihin, uusien korisvarusteiden hankkimiseen tai pelaajan turnausmatkoihin sekä harjoitusleirien kustannuksiin.

Tuki on kausikohtainen, ja sitä voi hakea kaksi kertaa kauden aikana. Yhteensä tukea voi saada enintään 500 euroa per alkava koripallokausi.

Tuen saaminen edellyttää vaadittavien lisätietojen antamista, ja hakijoiden saatavilla olevat taustatiedot tarkistetaan.

Lisätietoja: https://www.basket.fi/basket/korisperhe/we-deliver-rahasto/

Pelastakaa Lapset ry. Eväitä elämälle-harrastetuki

Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastuskulujen tulee olla kohtuulliset perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden. Erityisen kalliita harrastuksia meillä ei ole mahdollisuutta tukea, mutta pyrimme ottamaan huomioon myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

http://kuopio.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/

SOS-lapsikylän Unelmista totta -hanke

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida – jokaisella lapsella on oikeus tavoitella unelmiaan – jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus yhteen mieluisaan harrastukseen.

Unelmista totta -hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle (7–17-vuotiaalle) yksi mieluinen harrastus. Hanke edistää lasten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen.

Hankkeen keskiössä on verkossa toimiva Unelmista.fi-alusta. Unelmista.fi-alustan perimmäisenä tarkoituksena on vähentää haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle lapselle harrastus. Verkkosivuston avulla saatetaan taloudellista tukea tarvitsevat ja harrastustoiminnan mahdollistamisesta kiinnostuneet tahot yhteen siten, että lapsella olisi mahdollisuus harrastaa yhtä hänelle mieluisaa harrastusta ympärivuotisesti.

Unelmista.fi-alustan ensimmäinen versio ja sitä koskeva toimintamalli otetaan kokeilukäyttöön Espoossa, Helsingissä ja Varkaudessa syksyllä 2019. Taloudellinen tuki osoitetaan ensisijaisesti kokeiluvaiheeseen mukaan valikoituneiden alueiden koulukuraattorien kautta tulleisiin hakemuksiin.

Varsinaisina kokeilualueina toimivat:

  • Helsinki – Malminkartano, Mellunkylä ja Kannelmäki
  • Espoo kokonaisuudessaan
  • Varkaus kokonaisuudessaan
  • Kuopio kokonaisuudessaan

Tukea myönnetään mahdollisuuksien mukaan.